O nas

Firma „Naftomax” została utworzona w 1997 r., jako spółka cywilna. Jej założycielami byli: Krzysztof Podgórniak – Prezes, Grzegorz Karaś – zastępca Prezesa, Jerzy Adam Godzwon i Zdzisław Śnieżko – członkowie Zarządu Spółki. Spółka wywodzi się z Przedsiębiorstwa Państwowego – byłej Centrali Produktów Naftowych. W początkowym okresie działalności Spółka działała na rzecz oraz w imieniu byłej Centrali Produktów Naftowych CPN oddział w Olsztynie.

W 2000 r., po uzyskaniu koncesji na obrót paliwami ciekłymi, spółka podpisała umowę z PKN i otrzymała status Autoryzowanego Dystrybutora Oleju Opałowego.

Rok 2002 przynosi kolejne zmiany, z mocy prawa „Naftomax” s.c. przekształca się w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i działa w niezmienionym składzie Zarządu.

Następnym poważnym wyzwaniem było, wykupienie od PKN bazy paliw w Tyrowie i wpisanie się na trwałe w miejscowy mikrorynek.

Kolejne lata pracy są nakierowane na tworzenie odpowiedniego zaplecza transportowego, dzięki któremu Spółka obsługuje coraz większy, dynamicznie rozwijający się rynek Klientów Oleju opałowego oraz Oleju napędowego. W chwili obecnej Spółka dysponuje trzema autocysternami, co pozwala na szybkie i sprawne realizowanie zamówień klientów.

Sukcesywna modernizacja, włącznie z częściową wymianą zbiorników magazynowych na nowe, pozwala nam na dzień dzisiejszy spełnić wszelkie wymagania związane z bezpieczeństwem i ochroną środowiska naturalnego.